martes, 21 de febrero de 2017

Tota la informació de la Societat d'Educació Matemàtica en la web www.semcv.org

domingo, 9 de noviembre de 2014

Utilització de calculadores gràfiques, CAS i programables en les proves de Selectivitat

En l'última reunió de coordinació de les assignatures de Matemàtiques II i Matemàtiques per a les Ciències Socials II, els coordinadors de matèria nomenats per la universitat, comunicaren que s'havia decidit sol·licitar la prohibició de l'ús de calculadores gràfiques, CAS i científiques programables en les Proves d'Accés a la Universitat d'aquest curs 2014-15, decisió que encara no ha sigut adoptada per la Comissió gestora de les PAU.
Aquesta decissió s'ha pres sense consensuar amb el professorat de batxillerat de les respectives matèries, en contra del que es disposa en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de novembre de 2008, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 24 de novembre de 2008).
Des de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana "Al-Khwarizmi" pensem que aquesta mesura perjudica greument als estudiants, trenca amb la metodologia d'ensenyament de les matemàtiques basada en l'ús de tecnologies que té una tradició de desenes d'anys i ens allunya de la tendència que es dóna en la resta de països europeus en usar cada vegada més tecnologia en l'accés a la Universitat.
Per tot això s'ha preparat el document adjunt per tal que, si ho estimeu convenient, el signeu com a Departament de Matemàtiques i es puguen adherir també altres departaments que puguen estar també afectats com els de Física i Química, Geografia, Economia i Tecnologia, el claustre o el Consell Escolar.
S'ha acordat remetre els textos signats al rector de la Universitat a què el vostre centre està adscrit i enviar còpia a:
 • Direcció General de Universitats. D. Felipe Palau Ramírez
 • Coordinador General de les Proves d'Accés a la Universitat del Sistema Universitari Valencia. Toni Gil Trilles agil@mat.uji.es
Document per a enviar

jueves, 15 de mayo de 2014

XXV OLIMPÍADA MATEMÀTICA FASE AUTONÒMICA


Dates: 31 de maig i 1 de juny de 2014
Lloc de realització: Complex Educatiu de Xest
Participants: el dissabte 10 de maig hem celebrat la fase provincial a Castelló, Alacant i València, en la qual hem seleccionat a cada província 24 estudiants, 8 de cada nivell de participació, i que estan convidats a passar un cap de setmana de convivència i matemàtiques.
A la fase autonòmica seleccionarem a tres estudiants de primer cicle d'ESO que seran els nostres representants a la Fase Nacional, que enguany se celebra del 25 al 29 de juny a Barcelona.
Més informació: http://semcv.org/faseautonomica/olimpiada-20147/722-olimauton2014-2

martes, 22 de octubre de 2013

I Edició de cursos a distància de la SEMCV


La Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana, en el seu afany de promoure activitats que considera d'interès per a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques i intentant oferir un servei més al professorat de matemàtiques , convoca la I Edició de Cursos de Formació a Distància per al curs 2013-2014.

Els cursos es realitzaran a la plataforma Moodle de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi
Els cursos convocats en aquesta primera edició són
GeoGebra és un programa que es pot usar i distribuir lliurement. La seua utilització ha augmentat ràpidament en la comunitat educativa perquè aporta moltes possibilitats de millorar el treball a l'aula, creant les pròpies activitats o emprant i adaptant les aportades per altres al repositori GeoGebraTube.
Aquest curs d'iniciació us permetrà conèixer el funcionament bàsic del programa i les seues possibilitats didàctiques. Quan acabeu estareu capacitats per crear les vostres pròpies activitats i per transformar-les en pàgines web interactives per a ús de l'alumnat.
Moodle és una plataforma web que té com a objectiu produir i gestionar cursos basats en Internet. Davant altres sistemes semblants disponibles a la xarxa, Moodle té, entre molts, un avantatge important: és d'ús lliure. Moodle és propietat intel·lectual de Martin Dougiamas, qui en va ser el creador original, però el va alliberar sota llicència pública GNU. Quan acabeu el curs estareu capacitats per a utilitzar l'aula virtual i a més a més crear els vostres propis cursos de Matemàtiques en la plataforma Moodle del vostre centre.
És molt important comentar, que el programa Wiris és molt més que una calculadora matemàtica que permet fer tot tipus d'operacions i representacions gràfiques, fins i tot molt més que una calculadora simbòlica o una calculadora gràfica.
Maxima és un programari lliure de tipus CAS (sistema d'àlgebra computacional) que permet realitzar càlcul numèric amb grans nombres, càlcul algebraic lineal i no lineal, càlcul matricial, diferencial i integral entre altres.
L'objectiu general del curs és facilitar als docents un programari complet, de qualitat i gratuït, per tal que puguen crear els seus propis recursos didàctics digitals per a Matemàtiques, integrant-ho tot en un mateix entorn. S'aprofundirà en l'ús de les ferramentes pròpies per a mates, com l'editor de text en Latex, així com en la incorporació d'applets procedents del GeoGebra.
LaTeX és un sistema de composició de textos orientat principalment a el·laborar documents on apareixen fórmules matemàtiques de qualsevol tipus. Aquells que ja estem iniciats en l'entorn de LaTeX ens adonem de les possibilitats que ens ofereix.

Més informació i inscripció  lunes, 21 de octubre de 2013

  XI Jornades "Matemàtiques 3.14" (Primer anunci)


  XI Jornades de la Societat d'Educació Matemàtica 
  de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi
  Matemàtiques 3.14

  Els dies 7 i 8 de març del 2014 tindran lloc a la Universitat Jaume I de Castelló les XI Jornades de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi amb el lema Matemàtiques 3.14.
  Hem obert ja el termini de presentació de propostes de comunicacions, pòsters o tallers relacionats amb l'Educació Matemàtica, Geogebra, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a les Matemàtiques, la Didàctica de les Matemàtiques, i en general, qualsevol apartat teòric, pràctic o aplicat de les matemàtiques de qualsevol dels tres nivells, primària, secundària i universitat.
  Podeu enviar les vostres propostes, abans del 10 de febrer del 2014 a la següent adreça electrònica xi_jornades@semcv.org a l'atenció de Javier Palomo Traver, indicant en l'assumpte XI Jornades matemàtiques.

  La inscripció es farà en la web de la SEMCV des del 1 d'octubre del 2013 al 10 de febrer del 2014. Quotes d'inscripció: Socis: 10 € . No socis: 30 €. Podeu inscriure-vos omplint el formulari punxant al següent enlaç:
  Número de compte de Cajamar: 3058 7414 75 2720003163, indicant en la referència el nom i cognoms.
  Podeu demanar més informació a l'adreça electrònica xi_jornades@semcv.org
  Castelló, 27 de setembre del 2013.
  Pel Comitè Organitzador

  jueves, 29 de septiembre de 2011

  Àmbit Científic (el blog): Propuestas innovadoras y no tan innovadoras para mejorar la competencia matemática

  Jornada del Cefire de Castelló

  Propostes Innovadores en Matemàtiques

  Presentació de l'Institut Geogebra Valencià

  1. Història. GeoGebra és un programari matemàtic interactiu lliure per a l’educació. El seu creador Markus Hohenwarter va començar el projecte l’any 2001 a la Universitat de Salzburg i el continua a la Universitat de Atlantic City, Florida.

  2. International Geogebra Institut.

  a. http://www.geogebra.org/IGI/

  b. Events. http://www.geogebra.org/cms/en/events

  3. Instituts arreu del món. http://www.geogebra.org/cms/institutes

  4. Història de Geogebra a Espanya. La creació dels diferents instituts arreu l’estat i la configuració com una xarxa descentralitzada a diferència de la resta del món.

  a. GeoGebra Institute of Cantabria

  b. GeoGebra Institute of Catalonia

  c. GeoGebra Institute of Madrid

  d. GeoGebra Institute of Andalusia

  e. GeoGebra Institute of Valencia

  5. Creació de l’IGV. Constitució. http://www.semcv.org/images/stories/geogebra/aprobacion_igv.pdf

  6. Estructura i Activitat.

  a. Organigrama. Consell Directiu.

  Onofre Monzó, José Antonio Mora, Lluís Puig, Tomás Queralt, Juan Fernando López Villaescusa, Fernando Juan, Javier Palomo

  b. Participació.

  i. Fòrum. http://www.geogebra.org/forum/

  ii. Correu, geogebra@semcv.org

  iii. Informació. La informació que arriba des de l’Institut GeoGebra Internacional a l’Institut Valencià s’envia per e-mail a una llista en la que qualsevol es pot apuntar. Es fa enviant un correu i demanant incloure’s en la llista de distribució.

  7. Activitats de Geogebra.

  a. Comunitat Geogebra. http://www.geogebra.org/cms/es/community-info

  b. Projecte Intergeo. http://i2geo.net/xwiki/bin/view/Main/

  c. GeoGebraTube. http://www.geogebratube.org/student/m387

  8. Publicacions.

  a. Revista Cònica. ACGeogebra (Catalunya). http://issuu.com/conica/docs/conica2-v2?mode=window

  b. Realitats de Geogebra. http://geogebra.es/pub/Realidades%20de%20Geogebra.pdf

  c. Publications. http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Publications

  9. Certificacions. http://geogebra.es/certificados/index.htm

  miércoles, 15 de junio de 2011

  Celebrada la Fase Autonòmica de la XXII Olimpíada Matemàtica 2011


  Al suplement Aula del diari Levante EMV de hui apareix la informació relativa a la celebració de la Fase Autonòmica de la XXII Olimpíada Matemàtica 2011 celebrada el passat 11 i 12 de juny al complex educatiu de Xest.

  Podeu trobar la notícia sencera fent clic ací.